NN’ers en vreemdelingenbewaring

Zoals eerder beloofd (zie http://www.indymedia.nl/nl/2011/08/78082.shtml) volgt hieronder een uitgebreide uitleg over het hoe en waarom van de vrijlating op 30 augustus van de 2 NN’ers uit de detentieboot in Zaandam.

[ENGLISH] As promised earlier, here a more detailed juridical¬† explanation about why and how the last NN’ers were released from foreign detention in Zaandam after the Schijnheilig eviction. The full text is in dutch, because it mainly focuses on native Dutch people ending up in foreign detention. We’re working on an english translation that you can find here and on other sites (Indymedia, arrestantengroep.org, ABC Amsterdam) when it’s finished.

Continue reading

Posted in General, Legal Information | Comments Off on NN’ers en vreemdelingenbewaring

THEY ARE FREE!

De laatste twee NN’ers die nog in vreemdelingendetentie zaten zijn gisteravond vrijgelaten. Eerder die dag werd een rechtszaak gewonnen waardoor ze niet meer in bewaring gehouden mochten worden.
Meer info volgt zodra we het hebben.

[ENGLISH] The last two NN-prisoners have been released from foreign detention yesterday night. Earlier that day, they won a courtcase about the right to keep them detained any longer.
More information as soon as we get it.

Posted in General | Comments Off on THEY ARE FREE!

De gevangenen van 5 juli – Infoavond/Infoevening

Infoavond over de Gevangenen van 5 juli die voor hun zwijgen in
vreemdelingendetentie zijn belandt


Zondag 28 Augustus – 19:00
Budapest – Pesthuislaan Pavilioen 2 (ingang in de tuin links)
Amsterdam

5 Juli werd de cultureel/politieke vrijplaats Schijnheilig ontruimd. Bij
deze ontruiming zijn ruim 150 mensen aangehouden. Ongeveer een derde van
hun werd vervolgens in vreemdelingendetentie geplaatst, alleen omdat ze
van hun recht om te zwijgen gebruik hebben gemaakt.
Inmiddels zijn alle gedetineerden op twee na vrij. Niet een van hun
bleek geen legale verblijfstatus te hebben.
Een gedeelte van de gedetineerden zijn door dit oneigenlijk
pressiemiddel zo ver gekregen dat ze hun identiteit wel kenbaar hebben
gemaakt. Een harde kern hield het echter vol en spande een rechtszaak
tegen de staat aan.

OP deze avond komen een paar van hun over de ervaring vertellen hoe het
is om in Nederland als politieke gevangene vast te zitten, hoe de
rechtszaak verliep en over het wrede beleid binnen de vreemdelingendetentie.

Tevens willen we deze gelegenheid gebruiken om weer eens kaarten te
schrijven aan de laatste twee gedetineerden die vanwege hun politieke
overtuiging nog steeds anoniem in de vreemdelingendetentie zitten.

Dat kan je natuurlijk ook zelf doen. Het adres is:

nn1153 & nn1050
Pb 180
1500 ED Zaandam

(zet een datum op je kaart, dan zien we achteraf hoelang ze vertraagt
worden)

[English]
Infoevening about the detainees of 5th of july who were put in
foreigner’s detention for remaining silent

Sunday 28 August – 19:00
Budapest – Pesthuislaan Pavilion2 (entrance in the garden to the left)
Amsterdam

On 5th of July the space of the Schijnheilig was evicted. At this
eviction around 150 people were arrested. About a third of them were
placed in foreigner’s detention simply because they made use of their
right to remain silent. In the meantime all but two of them are
released. Not one of them did not have a legal permit to be in the
Netherlands.
A large number of the detainees were brought so far by this
inappropriate repression that their resolve was broken.
Some, however, remained steadfast and eventually started a courtcase
against the state.

On this evening, some of them will tell about their experience what it
is like to be a political prisoner in the Netherlands, how the courtcase
went, and the terrible conditions in foreigner’s detention.

Also we would like to use this evening to write postcards to the
remaining detainees who are still held for their political convicions.

Of course you can also do that yourself. The address is:

nn1153 & nn1050
Pb 180
1500 ED Zaandam

(write a date on your postcard, so we come to know how long they are
delayed)

Posted in General | Comments Off on De gevangenen van 5 juli – Infoavond/Infoevening

ABC Schrijfavonden / Letterwriting in Amsterdam & Nijmegen

Twee van onze vrienden zitten nogsteeds vast in de vreemdelingenbajes in Zaandam. Ze zijn erg blij met alle post die ze tot nu toe gekregen hebben dus laten we ze vooral zoveel mogelijk post blijven sturen!

Daarom zijn er komende woensdag en vrijdag weer schrijfavonden. Kom een kaartje/brief/tekening maken voor onze vrienden!
Woensdag 24-08 18:30 @ de Klinker
van Broekhuysenstraat 46, Nijmegen
Er is ook soepkafee, geen reservering nodig!

Vrijdag 26-08 19:00 @ de MKZ
1ste Schinkelstraat 16, Amsterdam
Er is ook VoKu die avond, bel 020-6790712 om te reserveren voor de VoKu!

[English]
Two of our friends are still in foreign detention in Zaandam. They are really happy with the mail they got so far so let’s keep that mail coming!

Therefore, next wednesday and friday there’ll be letterwriting evenings again. Come and make a letter/card/drawing for our friends!
Woensdag 24-08 18:30 @ de Klinker

van Broekhuysenstraat 46, Nijmegen
Also soupcafe, no reservation needed.

Vrijdag 26-08 19:00 @ de MKZ
1ste Schinkelstraat 16, Amsterdam
Also peoples kitchen that evening, call 020-6790712 to make a reservation if you want to eat!

Posted in General | Comments Off on ABC Schrijfavonden / Letterwriting in Amsterdam & Nijmegen

NN1535 is free!

Gisteren kregen wij het bericht binnen dat NN1535 vrij is gelaten uit Detentiecentrum Zaandam na het geven van zijn paspoort. Dat betekent dat er nog twee arrestanten vastzitten na de Schijnheilig ontruiming (NN1050 en NN1153).

Stuur ze een kaartje of brief, dat kunnen ze gebruiken.

Verder kregen we te horen dat het een aantal keer gelukt was om gekopieerde boeken naar binnen te krijgen door de achterkant te gebruiken als briefpapier. Helaas is het laatste boek dat we zo verstuurd hebben NIET binnengekomen. Met kleine teksten lukt het nog wel.

————————————————————

(ENGLISH) Yesterday we were informed that NN1535 has been release from the Zaandam Detentioncentre after revealing his indentity. This means that 2 of the arrested during the Schijnheilig eviction remain in custody (NN1050 and NN1153).

Send them a card or letter, they really appreciate it.

Furthermore we heard that some people succeeded in getting photocopied books into the prison by writing letters on the back of the pages. Unfortunately our last attempt at doing this did NOT succeed. Smaller texts might work

 

Posted in Legal Information, Solidarity | Comments Off on NN1535 is free!

Call out for solidarity banners

It’s great to see some places allready have put up banners in solidarity with the 5th of July prisoners (and all prisoners for that matter).

But now is the time to not forget our comrades in prison and remind the city that they’re still there.

So get painting and make some great banners or graffiti. Send pictures to 5thofjulysolidarity@riseup.net. Every person sending in pictures gets some free beers in the MKZ. Spread the word!

Posted in Solidarity | Comments Off on Call out for solidarity banners

Morgen solibanners verfen! / Tommorow solibanners painting!

A.s. dinsdag, 9 augustus, gaan we zoveel mogelijk solispandoeken maken voor onze gevangen vrienden. Kom helpen!
Vanaf 12:00 gaan we bezig in de OCCII, doek en verf is aanwezig maar je mag altijd natuurlijk extra meenemen!

[ENGLISH]
Next tuesday, august 9th, we’ll spend a day making as much solidarity banners for our imprisoned friends as we can. Come and help!
From 12:00 on we’ll be busy in de OCCII, cloth and paint is there but you can always take more ofcourse!

OCCII, Amstelveenseweg 314 Amsterdam

Posted in General | Comments Off on Morgen solibanners verfen! / Tommorow solibanners painting!

A.s. vrijdag solidemo! / Next friday solidemo!

A.s. vrijdag zal er weer een lawaaidemo zijn bij de bajesboten in Zaandam. Kom onze vrienden en alle gevangen ondersteunen!
Onze vrienden zitten nogsteeds vast sinds 5 juli en dat vinden we maar niets. We vinden die hele vreemdelingen bajes (en eigenlijk alle andere bajessen) maar niets. Daarom verzamelen we om 19:00 bij het Domela Nieuwenhuis standbeeld bij het Westerpark. Neem herrie en je fiets mee!

[ENGLISH]
Next friday there’ll be a noisedemo at the prison boats in Zaandam. Come and support our friends and the rest of the prisoners!
Our friends are still in prison since the 5th of july and we don’t like that at all. Actually we don’t like the whole foreign detention centre (or whatever other prison). Therefore we gather at 19:00 at the Domela Nieuwenhuis statue next to the Westerpark. Take some noise and your bike!

Friday 12th of agust 19:00 @ Domela Nieuwenhuis, Westerpark

Posted in General | Comments Off on A.s. vrijdag solidemo! / Next friday solidemo!

Update over de NN Rechtzaken / Update on the NN courtcases

Inmiddels hebben wij een lijst van de gewonnen en de verloren beroepen.

Uit privacy overwegingen heeft de arrestanten groep besloten deze lijst niet online te publiceren. Tien mensen hebben hun beroep gewonnen; wil je weten of jij het bent, bel dan met de arrestanten groep 06 42 41 34 96.

Verloren? Hoger beroep?
BELANGRIJK: Mogelijkheid hoger beroep vreemdelingen detentie (email ons voor zaterdag 6 augustus!!!)
IMPORTANT: Possibility high appeal foreign detention (email us before Saturday 6th of August!!!)

Wil je in hoger beroep, stuur dan een mailtje naar info@arrestantengroep.org. (Voor zaterdag 6 augustus, aanstaande zaterdag dus!!!!!!)
Je hebt een week na de uitspraak om in hoger beroep te gaan, ben te laat dan is kan je niet meer in hoger beroep.
In deze mail moet staan:
– je NN-nr en dat je bereid bent dit hoger beroep op je naam wilt voeren. Helaas kunnen in Nederland hoger beroepen niet anoniem gevoerd worden.
– je BSN (Burger service nummer). Als je geen BSN nummer hebt (dit krijg je als je in de Gemeentelijke Basis Administratie ingeschreven staat) vermeld dit dan ook. Dan gaan de advocaten proberen een toevoeging te krijgen dmv je V-nr (vreemdelingen nummer) en een ondertekende verklaring. Als je wel een BSN nummer hebt moet je deze opgeven anders accepteert de Raad voor Rechtsbijstand de toevoeging niet.
– je naam
– je adres

Deze informatie is nodig zodat de advocaten voor hoger beroep procedure toevoegingen kunnen aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand. In verband met de kostendekkingen kunnen deze beroepen enkel gevoerd worden als deze gegevens aan de Raad worden verstrekt. Deze gegevens gaan alleen naar de Raad en zullen nooit bij de IND oid komen.

Wil je deze informatie niet via de mail versturen, bel dan naar de arrestanten telefoon: 06 42 41 34 96 om een afspraak te maken om deze gegevens bij ons langs te brengen voor zaterdag 6 augustus

[ENGLISH]
Finally we have a list of who won or lost their appeal.

Due to privacy issues, the legal support group decided not publish that list online. Ten people won their appeal, if you want to know if you are one of them, call the legal support group at 06 42 41 34 96.

Lost? High appeal?
Do you want to go in high appeal, send and email to info@arrestantengroep.org (before Saturday 6th of August!!!)
After the verdict you have one week to go on high appeal, when you are too late, your appeal will be denied.
We need you to give is in that email the following information:
– Your NN-number, and that you are willing to do this high appeal on your name. Unfortunately it is not possible in Holland to go in High Appeal anonymous.
– Your BSN (Burger service number). If you don’t have a BSN-number (you get this if you are registered in Holland) please let us know too. The lawyers will try for those who don’t have the BSN nr to get a toevoeging at Raad voor Rechtsbijstand. If you do have a BSN nr you have to give it, otherwise the Raad will not accept the toevoeging.
– Your name
– Your address

All this information is needed so the lawyers can ask for toevoegingen at the Raad vow Rechtsbijstand. Because of the high costs for the high appeal, this can only be done if the Raad gets all this info. This information will only go to the Raad and will never end up at the IND or something like that.

If you don’t want to send all this personal information in an email, please call the arrestantengroep at 06 42 41 34 96 so we can make an appointment and you can bring the info to us. (note: everything needs to be at us before Saturday 6th of August)

Posted in General | Comments Off on Update over de NN Rechtzaken / Update on the NN courtcases

5th of July Solidarity Banners Action CALL OUT

[This callout showed up on indymedia soooo go and make banners!]

Three of our comrades in solidarity with migrants without papers are opposing to be identified. Our friends should be nobbled for sacrifying their time in resistance in this racist policy of intimidation.

That’s why we should show as much as possible solidarity with them. That’s why we call ( aside from other actions ) for massive solidarity banners action.
Do not ignore it ! They’re there for us and for migrants without papers. We should be here for them. Solidarity is our strength. If You will decide for such heroic step, You also would like that the movement would support You strongly. Just do it now. Let the banners shout from every squat !

PS: For those places what can’t hang the banner i would suggest to stick the posters in the windows.
PS2: Maybe to do together banner making, workshop/session could be provided some place, material and time

NOTE: Some parts of the call out were consciously left out because we felt they were highly unappropriate.
Somebody posted this comment on indymedia that explaines this point pretty well..

[comment]
NN1612 – 31.07.2011 19:58

Although I strongly support the three comrades that are still in jail, I was rather shocked by the KSU-Oost call-out. Now I did consider going to their hangout this week to just tell them personally, but since Indymedia seems to be also read by people out of Amsterdam I decided to put this as ‘aanvulling’ here. [Sorry voor de rant-gehalte.]

First of all, as one of those who had the doubtful privilege of sharing the H wing of the bajesboot with them for a while, I have to oppose the “our friends should be nobbled for sacrifying their time” and other pseudo heroic crap: these guys know quite well what they are doing and why they are there, and definitely don’t consider themselves heroes (‘ze hebben echt geen kapsones’, is what I mean to say). Yes they need and deserve our solidarity, yes they are victims of an absurd policy, but no, they do not pretend to be heroes, so don’t make them so.

Secondly, stating that “the reason for [jailing them] is just that they’re suspected for not being born in EU” is obviously missing the point. Worse, it’s just repeating the official propaganda. The reason they are being kept there is for being stubborn in their refusal of cooperating. They are “opposing to be identified”, yes, and they do this not only in solidarity with undocumented migrants, but also generally as a statement against state-repression and totalitarian measures such as the ID-law. _That_ is the reason why they are being jailed under the foreign law: if the authorities could jail them under normal law they would, but since ‘not cooperating’ is not forbidden (yet), using the controversial foreign law is clearly a ‘clever trick’ to crack down the resistance against increasing state control (ID-law, DNA-law, digital data retention law, enz).

Thirdly, and lastly, writing that “before, government was intimidating people because of the shape of their nose. Now it’s doing it because lack of papers.” is really embarrassing. Do I need to elaborate? You could say that this government, with the Party for Freedom in their shadow, now shows how much freedom they actually tolerate when it comes to privacy and the right to protest. You could say that it’s reminiscent of how so-called ‘liberal’ ideologies unmask themselves as truly authoritarian and totalitarian when they impose financial ‘adjustment programs’ on countries already crippled by the holy ‘free market’. You could say… a lot, and still avoid making a fool of all of us by crying out that “squatters are the new jews” (or niggers, muslims, whatever).

Jailing ‘foreigners’ simply for not having the right piece of paper is wrong, wrong enough to refuse to let yourself be ID-ed.

Deporting undocumented migrants to some place they don’t want to go to is wrong, wrong enough to organize resistance against foreign detention.

Jailing people simply for refusing to collaborate is wrong, wrong enough to start a solidarity campaign with them and other victims of foreign detention.

So don’t you dare giving me shit about the shape of my nose, you punk!

In solidarity, NN1612

Posted in General | Comments Off on 5th of July Solidarity Banners Action CALL OUT