Update over de NN Rechtzaken / Update on the NN courtcases

Inmiddels hebben wij een lijst van de gewonnen en de verloren beroepen.

Uit privacy overwegingen heeft de arrestanten groep besloten deze lijst niet online te publiceren. Tien mensen hebben hun beroep gewonnen; wil je weten of jij het bent, bel dan met de arrestanten groep 06 42 41 34 96.

Verloren? Hoger beroep?
BELANGRIJK: Mogelijkheid hoger beroep vreemdelingen detentie (email ons voor zaterdag 6 augustus!!!)
IMPORTANT: Possibility high appeal foreign detention (email us before Saturday 6th of August!!!)

Wil je in hoger beroep, stuur dan een mailtje naar info@arrestantengroep.org. (Voor zaterdag 6 augustus, aanstaande zaterdag dus!!!!!!)
Je hebt een week na de uitspraak om in hoger beroep te gaan, ben te laat dan is kan je niet meer in hoger beroep.
In deze mail moet staan:
– je NN-nr en dat je bereid bent dit hoger beroep op je naam wilt voeren. Helaas kunnen in Nederland hoger beroepen niet anoniem gevoerd worden.
– je BSN (Burger service nummer). Als je geen BSN nummer hebt (dit krijg je als je in de Gemeentelijke Basis Administratie ingeschreven staat) vermeld dit dan ook. Dan gaan de advocaten proberen een toevoeging te krijgen dmv je V-nr (vreemdelingen nummer) en een ondertekende verklaring. Als je wel een BSN nummer hebt moet je deze opgeven anders accepteert de Raad voor Rechtsbijstand de toevoeging niet.
– je naam
– je adres

Deze informatie is nodig zodat de advocaten voor hoger beroep procedure toevoegingen kunnen aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand. In verband met de kostendekkingen kunnen deze beroepen enkel gevoerd worden als deze gegevens aan de Raad worden verstrekt. Deze gegevens gaan alleen naar de Raad en zullen nooit bij de IND oid komen.

Wil je deze informatie niet via de mail versturen, bel dan naar de arrestanten telefoon: 06 42 41 34 96 om een afspraak te maken om deze gegevens bij ons langs te brengen voor zaterdag 6 augustus

[ENGLISH]
Finally we have a list of who won or lost their appeal.

Due to privacy issues, the legal support group decided not publish that list online. Ten people won their appeal, if you want to know if you are one of them, call the legal support group at 06 42 41 34 96.

Lost? High appeal?
Do you want to go in high appeal, send and email to info@arrestantengroep.org (before Saturday 6th of August!!!)
After the verdict you have one week to go on high appeal, when you are too late, your appeal will be denied.
We need you to give is in that email the following information:
– Your NN-number, and that you are willing to do this high appeal on your name. Unfortunately it is not possible in Holland to go in High Appeal anonymous.
– Your BSN (Burger service number). If you don’t have a BSN-number (you get this if you are registered in Holland) please let us know too. The lawyers will try for those who don’t have the BSN nr to get a toevoeging at Raad voor Rechtsbijstand. If you do have a BSN nr you have to give it, otherwise the Raad will not accept the toevoeging.
– Your name
– Your address

All this information is needed so the lawyers can ask for toevoegingen at the Raad vow Rechtsbijstand. Because of the high costs for the high appeal, this can only be done if the Raad gets all this info. This information will only go to the Raad and will never end up at the IND or something like that.

If you don’t want to send all this personal information in an email, please call the arrestantengroep at 06 42 41 34 96 so we can make an appointment and you can bring the info to us. (note: everything needs to be at us before Saturday 6th of August)

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.