Gevangenen / Prisoners

ALL PRISONERS OF THE 5TH OF JULY  HAVE BEEN RELEASED!

 

Hier staat een up-to-date lijst van mensen die nog vast zitten / Here is an up-to-date list of the people still in prison

  1. NN1153 FREE!
  2. NN1416 FREE!
  3. NN1535 FREE!
  4. NN1050 FREE!

Allen hebben hetzelfde adres / All share the same adress:
Detentiecentrum Zaandam (t.a.v. NN ….)

Postbus 180
1500 ED Zaandam